Közgyűlés 2016 - Vasvári

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Közgyűlés 2016

Események
 

Közgyűlési beszámoló

A Vasvári Pál Polgári Egyesület tagjai 2016. február 26-án tizenhét órakor a Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) nagytermében Közgyűlésre jöttek össze.
Megnyitó beszédet Tóth Kálmán, az Egyesület társelnöke mondott, köszöntötte a tagokat, a meghívott vendégeket és a tagok által a gyülekező helyen előzetesen már aláírt jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes: 68 fő van jelen, és ahogy látom - mondta, még érkeznek, így azután még jobban határozatképesek leszünk. Elmondta, hogy Ughy Attila polgármester úr is jelezte, hogy részt vesz a közgyűlésen, ha ideje engedi. Ezután javaslatot tett a hitelesítők és
a levezető elnök megválasztására. A Közgyűlés pedig munkához látott: szavazással egyhangúlag megválasztotta a javasoltakat.

Ezek után Bauer Ferenc társelnök – levezető elnök - lépett a mikrofonhoz, aki szintén köszöntött mindenkit és kinyilvánította, hogy nagyon jó érzés számára az ismételt együttlét, majd a javasolt napirendi pontokat ismertette. Az elmúlt évben történtekről beszélt: a múlt évi Vasvári Pál Napokról és a történelmi vetélkedőről,
amelyet ugyanazon iskolák diákjai nyertek meg, mint akik 2014-ben is. Majd pedig Tóth Kálmánnal felváltva a 2015. év közös kirándulások élményeit idézték (Montenegró, Mohács – busójárás, valamint Paks {Atomerőmű} és Szekszárd), amelyeket főleg azok a tagok kísérték szemmel jól látható módon nagy érdeklődéssel, akik az éppen szóban lévő kiránduláson nem vettek részt.

Majd a Vasvári szobor budapesti elhelyezésének, felállításának ügyéről, az ezzel kapcsolatos teendőkről számolt be. Elhangzott, hogy másfél év után (!) a Nemzeti Múzeum igazgatója megküldte ez ügyben az ajánlást... A beszámoló társelnök kijelentette, hogy ebben az évben, sőt ebben a félévben (!) dűlőre kívánják vinni ezt a dolgot. Ha kell, a legmagasabb fórumokig elmegy, beleértve akár miniszterelnök urat is. A Vasvári szobornak állnia kell ebben a városban! Nincs mire várni!

Bauer Ferenc részletesen beszámolt a kárpátaljai técsői líceum diákjainak fogadásáról és vendégül látásáról is: hét 16-18 éves diák az igazgatóhelyettes kíséretében hat napot töltöttek Budapesten az Egyesület vendégeként, ami igazi összefogással valósulhatott csak meg. Családok szállásolták el és látták vendégül őket, a közös vacsorák pedig tovább erősítették a közösséget. A sok kirándulás és program a tikkasztó hőségben nem kis feladatot rótt a diákokra és a közreműködőkre is. Kiemelten köszönetet mondott a segítőknek, név szerint megemlítve őket: Szunyog József és felesége (Ani), Papp István és felesége (Erika), Diráné Havas Gertrúd és családja (férje, lányai), Szunomár Péter, Tóth Kálmán és felesége (Katika), Szennai Kálmánné (Rózsa), Szabó Lászlóné (Éva), Fischer Dániel és felsége (Csöpi).
Megköszönte Ughy Attila polgármester úr és Szarvas Attila alpolgármester úr közreműködését és támogatását is.

A beszámolóban szó esett Karda László Pestszentimrén élő szerző "Tíz év számüzetésben" című monodrámájáról is, amely a PIK-ben és a Rózsa Művelődési Házban is bemutatásra került a múlt évben - jól érzékelhetően eltérő előadói színvonalon.

A 215. évi beszámoló után Tóth Kálmán társelnök ismertette a zárszámadási adatokat, mi és mennyibe került a programok közül, illetve milyen működési költsége
k merültek fel.
Szunomár Péter, a Felügyelő Bizottság elnöke is szólt a Közgyűlés résztvevőihez. Kijelentette, hogy a könyvelés rendben folyik az Egyesületnél. Sok mindent tettünk, és sok pénzbe is került - mondta, de a könyvelés teljesen átlátható volt és könnyűvé tette az ellenőrzést.
Bauer Ferenc Szunomár Péter szavaihoz hozzátette, hogy a Felügyelő Bizottság két tagja Szunyog Józsefné és Monostori Attila.

Fontos feladata volt a Közgyűlésnek az Alapszabály módosítása,
amely a Fővárosi Törvényszék útmutatásai alapján történt – a változtatások ismertetése igénybe vette a résztvevők türelmét, de más választás nem volt, a működés feltételeit a törvényeknek megfelelően kell alakítani.

Bauer Ferenc a 2016-os évi tervezett programokról számolt be ezek után. Kiderült, hogy a Vasvári Fesztivál most csak egy napos lesz. Szólt a betervezett kirándulásokról is, amelyek  közül az egyik már megvalósult, februárban egy tusnádfürdői téli túrán vehettek részt a bátrabbak, aki
k közelebbről szerették volna megélni a székelyföldi telet. Nyáron Körösfő térségébe (Vasvári Napon való részvétel), ősszel Németországba, Wittenberg környékére tervezik az utakat.
A terveket illetően az is elhangzott, hogy létre akarnak hozni egy új elimerő díjat, Vasvári Pál Emlékplakett néven, amelyet a Közgyűlés szavazata alapján elismerésként évente öt ember kaphatna meg.

Tóth Kálmán társelnök ezután ismertette a 2016. évi költségvetést,
amely során felhívta a tagok figyelmét, hogy a díjakra ebben az évben egy nagyobb összeget költünk, mivel a készítő művész magas életkora miatt szükség van a díjak biztosítására több évre előre.

A Vasvári Díjra javaslatot Tóth Kálmán társelnök tett. Nagy érdeklődéssel fogadta a tagság a Vasvári Díj várományosainak nevét: ez évben Tóth Zoltán, a nyírvasvári Vasváriak Vasváriért Közhasznú Egyesület elnöke és Perjés Klára rádiós újságíró, a Kossuth Rádió volt főszerkesztője, az MTVA volt vezető szerkesztője, az újonnan indult KARC FM rádió szerkesztő-műsorvezetője volt a két jelölt. A Közgyűlés egyhangúlag, elismerve elkötelezett munkájukat, szavazta meg a díjazásukat.

Az Egyebekben tájékozta Bauer Ferenc a tagságot, hogy több  pestszentimrei egyesület összefogásában, a Széky Társaság kezdeményezésére, felújításra kerül a pestszentlőrinci temetőben egy imrei illetőségű természettudós sírhelye,
amelynek avatására majd időben küldik a meghívót.
Elhangzott még, hogy készül a Tagsági kártya,
amelyet visszamenőleg minden tag megkap, a belépés dátumát feltüntetve rajta.
A közel három órás közgyűlést a tagság nagy kitartással ülte végig, figyelve a rengeteg információra, de egyben kimerülve is az elhangzottak mennyiségétől. Reméljük, ez nem tántorítja el őket attól, hogy jövőre ismét eljöjjenek a közgyűlésre, hiszen ez a fóruma a döntéshozatalnak, s ebben szeretnénk, ha minél többen részt vennének.

Szabó László
elnökségi tag

Fotógaléria

 
 
 
Videó
 
Search
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz