Közgyűlés 2019 - Vasvári

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Közgyűlés 2019

Események
 
 

KÖZGYŰLÉS 2019

Csak a véletlennek volt köszönhető, hogy az ez évi soros közgyűlés március 8-án, a Nemzetközi Nőnapon lett megtartva. Kezdés előtt lehetőség volt a tagdíjak befizetésére, egyesületi pólók és a Vasvári könyv megvásárlására, no meg egy kis kötetlen beszélgetésre barátokkal, jó ismerősökkel. Sokan örömmel ismerték fel magukat a kivetített képeken, melyek az elmúlt évi rendezvények valamelyikén készültek.
A közgyűlést Bauer Ferenc társelnök nyitotta meg, megállapította, hogy 99 fő van jelen, ez a 191 fős tagságnak több mint fele, így a közgyűlés határozatképes. Elsőként a megjelent vendégeket: Ughy Attila polgármestert és Szarvas Attila alpolgármestert köszöntötte, majd Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke következett, aki egyesületi tagi minőségében volt jelen és természetesen a legfontosabbakat, az egyesület tagságát. A szokásos kötelező feladatok után – levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása, napirendi pontok elfogadása - rögtön egy ünnepi esemény következett: az előre hozott napirendi pont, a Vasvári plakettek átadása,
amelyet olyan egyesületi tagok vagy kívülállók kaphatnak meg, akik sokat tettek az évek során az Egyesületért, a Vasvári-közösségért. Ezt megelőzően azonban Ughy Attila polgármester köszöntőjére került sor, aki méltatta az Egyesület munkáját, kiemelve, miként lehet egy közösséggé kovácsolni egy tenni is akaró tagságot, természetesen megfelelő vezetőség esetén. Köszöntője végén nagyon fontos bejelentést tett: sokévi helykeresés után végül megszületett a döntés, a kerületben, a Hargita téren kerül elhelyezésre a Vasvári szobor/emlékmű. A közgyűlés résztvevői nagy tapssal fejezték ki örömüket és köszönetüket a bejelentést követően.
A köszöntő után a levezető elnök egymást követően ismertette a díjazottak nevét, méltatva tevékenységüket, egyben felkérve a polgármestert és Tóth Kálmán társelnököt a Vasvári plakettek átadására. Idén ismét öten vehették át a nívós elismerést, elsőként a hölgyek, hiszen Nőnapon történt az átadás:

Szunyog Józsefné Anikó felügyelő bizottsági tag

 
 
 
 
 
 

sok éves önzetlen munkájáért, a Vasvári Napokon való aktív közreműködéséért és a Vasvári-társegyesületek ünnepségein való részvételért.
Szabó Renáta, a Pestszentimrei Sportkastély vezetője,

 
 
 
 
 
 

a Vasvári Pál Toborzó Fesztiválok megrendezésében és lebonyolításában nyújtott kiváló munkájáért és mindenkori segítőkészségéért, valamint a Vasvári Főzőversenyek megszervezéséért.

Az urak közül elsőként Fischer Dániel alapító,

 
 
 
 
 
 

elnökségi tag, a fesztiválok megrendezésében végzett sok-sok munkájáért, a főzőversenyek és Vasvári klubok mesterszakácsaként nyújtott teljesítményéért, s nem utolsó sorban a kirándulások biztos kezű „pilótájaként” vehette át a méltán megérdemelt díjat.
Őt követte a sorban Monostori Attila alapító,

 
 
 
 
 
 

a Felügyelő Bizottság tagja, a főzőversenyek és klubok főzőcsapatának oszlopos tagja, s minden más feladat vállalója, amire csak igény jelentkezett.
Végezetül a buszos kirándulások „főpilótája”, egyben egyesületi tag Steiszkál László,

 
 
 
 
 
 

aki sokat tett azért, hogy kirándulásaink zökkenőmentesen, jó hangulatban valósuljanak meg, aki nem csak szolgáltatott, hanem szolgált is.
Köszönet mindannyiuknak, nélkülük kevesebb lenne a Vasvári Pál Polgári Egyesület!

 
 
 
 
 
 
 

A kitüntetések átadása és a közös fotózkodás után Ughy Attila polgármester még köszöntötte a Nőnap alkalmából a közgyűlésen jelen lévő nőket és szimbolikusan átadott a két díjazott hölgynek egy-egy szép cserepes virágot.
Az ünnepi rész után prózaibb folytatás következett: beszámoló az előző évben történtekről, a zárszámadás ismertetése, a Felügyelő Bizottság elnökének, Szunomár Péternek az ismertetője az elvégzett ellenőrzésről, majd a 2019. évi munkaterv és költségvetés. Ami mindenképpen megemlítendő, az a hegyközszentimrei Szent Imre Millenniumi Emlékkápolna átadása, melyben nagy szerepet vállalt Egyesületünk, valamint a támogatók részére kirándulás szervezése a kápolna megtekintése céljából. Külön köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy 10 évi „kínlódás” után visszaadtuk a reményt a helyieknek, s két év alatt befejeződött a megkezdett munka, felavatásra került a kápolna.
A programok közül a Vasvári Nap Toborzó Fesztivál, a kecskeméti Gasztroszínház, a Délvidéki kirándulás, a Márton napi lúdvacsora és a nádudvari kirándulás lett külön kiemelve, de a félnapos programokat is méltatták, megköszönve Kurdi Gyula és Oroszné Piroska elnökségi tagok szervező munkáját.
Kiemelve beszélt a levezető elnök a Vasvári szoborról, elmondva a következő időszak teendőit, s a jövő évre prognosztizálta a felavatását. Mivel ez évben lesz Vasvári Pál halálának 170. évfordulója, július elején egy Vasvári konferenciát szervez az Egyesület a Hadtörténeti Múzeumban, lehetőség esetén közös rendezésben a Múzeummal.
Bauer Ferenc levezető elnök külön köszönetet mondott a Bp. XVIII. kerület Önkormányzatának a Civil Alapból adott 750 ezer forint támogatásért, ami nagyban segítette a sok-sok program megvalósítását, a működéshez szükséges anyagiak kiegészítését.
A közgyűlés valamennyi határozatot egyhangúlag elfogadta.
Az utolsó napirendi pont a Vasvári Díj adományozása volt, melyet Dr. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka, eddigi munkájáért és Beke István és Szőcs Zoltán, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom terrorizmussal vádolt székelyföldi aktivistái kaptak, akiket a bukaresti legfelsőbb bíróság öt év letöltendő szabadságvesztéssel sújtott a székelyföldi terrorperben. A Díjak átadására júliusban a Vasvári konferencia keretében kerül sor, melyre a tagság meghívást is kapott egyúttal.
A közgyűlés végén elhangzott még néhány gyakorlati információ, megtörtént az újonnan belépett tagok bemutatása, s elhangzott egy programjavaslat is. Két és fél óra után, mielőtt sok információval „terhelten” hazaindultunk volna, volt még idő és energia arra, hogy az Egyesület férfi tagjai egy-egy cserép virággal felköszöntsék a Nőnap alkalmából a hölgyeket, akik örömmel fogadták ezt a kedves gesztust, a puszikkal együtt.   

Bauer Ferenc
társelnök

 
 
 

Rendezvényünkön több tagtársunk kezében aktívan működtek a kamerák, így fotógalériákkal és videóval is módunkban áll kedveskedni.


FOTÓGALÉRIÁK

 
 
 
 
Havas-Horváth András kamerájából
 
 
 
Nagy Károly kamerájából
 
 
 
Szabó László kamerájából
 
 
 


VIDEÓ

 
Nagy Károly és Szabó László kamerájából
 
Search
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz